Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Domov > Domov - pobytová služba > O službě DOZP - Domov > Nutrice v Domově

Nutrice v Domově

Domov Vesalius poskytuje sociální službu, a to dle zákona o sociálních službách – přesně je to § 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením. Kapacita našeho zařízení je 31 klientů. Bližší specifikaci se můžete dočíst na webových stránkách nebo nám napište či zavolejte. Tento prostor bychom rádi využili k tomu, abychom Vás informovali o zajištění nutrice pro naše klienty, neboť je to téma, které se poslední dobou věnuje velká pozornost a považujeme za vhodné a dobré informovat širokou veřejnost, jak se tomuto tématu věnujeme v Domově Vesalius.

Člověk (krom jiného) potřebuje tekutiny a stravu, tedy výživu, což se odborně schová pod slovo NUTRICE. V našem Domově se zabýváme i touto péčí o naše klienty a myslíme si, že za cca 5 let fungování Domova to máme dobře, a hlavně systematicky ošetřeno.

Naše zdravotní sestry v čele s vrchní sestrou navázali a velmi úzce spolupracují s nutriční ambulancí Slezské nemocnice v Opavě, hlavně s paní prim. MUDr. Rýznarovou a p. MUDr. Šupolovou, které nám zajišťují veškerý erudovaný servis v této oblasti, kterou Vám nyní trošku přiblížíme. Hned na začátku je třeba zdůraznit, že se to netýká jen klientů, kteří mají tzv. PEG (Perkutánní endoskopická gastrostomie neboli PEG je označení pro umístění setu pro výživu přes stěnu břišní do žaludku), ale může se dotknout opravdu každého člověka, i když PEG nemá, a to napříč věkem a diagnózou.

Naše zdravotní sestry, v rámci své ošetřovatelské práce, mají za úkol ve spolupráci s pracovníky v sociálních službách, monitorovat (krom jiného) i příjem tekutin a stravy. Vše se eviduje ve zdravotnické dokumentaci daného klienta. Pokud zdravotní sestra u daného klienta vyhodnotí deficit v oblasti nutrice (toto vyhodnocení je podloženo objektivními měřícími technikami) konzultuje tento problém v první řadě s ošetřující lékařkou a následně s odbornými lékaři (diabetologie, nutriční ambulance…).  

U klientů, kde vznikne potřeba spolupráce s nutriční ambulancí se postupuje následovně:

  • Zdravotní sestra zavolá na nutriční ambulanci a objedná našeho klienta na úvodní vyšetření, čemuž předchází příprava. Je potřeba připravit vše potřebné pro úvodní vyšetření na nutriční ambulanci, což obsahuje hlavně – zhodnocení klinického stavu pacienta, skrze speciální program vytváříme měsíční váhový graf,  klientovi měříme střední obvod obou paží, zaznamenáváme aktuální dávkování výživy a tekutin, popisujeme toleranci výživy (což znamená např. zda má průjmy nebo naopak zácpu, pokud má PEG, tak trávení PEGu…), dále u klientů, kteří mají PEG popisujeme stav PEGu (což znamená např. stav kůže okolo PEGu, sekrece…), další součástí přípravy dokumentace pro nutriční ambulanci je i vyhodnocení a případný popis defektů, které klient má, neboť defekty a nutrice jsou velmi úzce propojeny a nutrice je součást léčby defektů (zde popis obsahuje přesné popisy defektů, probíhající léčba, umístění apod.) a závěrem nemůžeme vynechat ani specifický laboratorní screening (což hlavně znamená odběry krve), a to dle přesné specifikace nutriční ambulance, která nám zadá přesné parametry krevního vyšetření.

Když máme takto připravené podklady, jedeme s klientem na nutriční ambulanci, a to vždy za doprovodu zdravotní sestry. Lékařům předáme všechny hodnoty, na základě, kterých lékař vyšetří našeho klienta a určí další postup, příp. léčbu. Pokud je klient velmi imobilní nebo je na tom zdravotně velmi špatně a transport do ambulance by byl rizikový, přichází lékařka k nám do Domova, aby provedla první úvodní vyšetření v prostředí klienta.

Po takto provedeném vstupním vyšetření a domluvení dalšího postupu jsou domluveny kontroly periodické, a to v tříměsíčním cyklu. Periodická kontrola obsahuje stejný postup jako kontrola vstupní včetně přípravy na samotnou kontrolu, o které jsme psali v předchozích řádcích.

Tyto následné kontroly znamenají, že se porovnávají a vyhodnocují všechny naměřené hodnoty (ze všech vyšetření, za celou dobu péče) a tzv. se ladí nutriční léčba vzhledem ke zdravotnímu stavu klienta. Důsledek je, aby léčba byla přínosná a co nejvíce vyhovující klientovi. Pokud je náš klient lékařem vyhodnocen jako rizikový a v malnutrici, jsou nutriční přípravky předepisovány na recept a v současné době se pojišťovny podílejí na jejich hrazení. Což pro naše klienty znamená, že danou výživu (např.  Nutridrink standard nebo fibre, Diben, Resource sipping…) mají s minimálním doplatkem či zdarma. Tímto chceme poděkovat za velmi vstřícnou spolupráci partnerům z nutriční ambulance Slezské nemocnice Opava.

Krom výše popsaného je třeba ještě zmínit jeden úkon, který s tímto souvisí, a to zajištění léků či speciální výživy dle ordinace nutriční ambulance. Zde máme úžasnou spolupráci s místní Klášterní lékárnou Mgr. Považského. Lékárna je velmi vstřícná a pružná k zajištění specifických přípravků nutriční ambulance, za což jsme velmi vděční. Léky a přípravky nám nejen zajistí, ale naskladní až před naši sesternu, čímž odpadá pro naše klienty, jejich rodiny, tak i naše pracovníky starosti s předáváním receptů a zajišťování logistiky.  

Závěrem lze říci, že za oněch pět let se nám podařilo daný systém vyšperkovat a funguje opravdu ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Za což se sluší všem partnerům i našim pracovníkům poděkovat.  Věříme, že i tato péče pomáhá našim klientům a že je naší snahou, aby naše péče byla jak lidská, individuální, tak i vysoce erudovaná. Proto všem velké díky.

Vedení Domova Vesalius, z.ú. v Opavě