Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Domov > Domov - pobytová služba > O službě DOZP - Domov > Poslání, cíle, zásady

Poslání, cíle, zásady

Poslání

Prostřednictvím pobytové služby Domova Vesalius, která se co nejvíce přibližuje domácímu prostředí, nabízíme udržení a posílení
soběstačnosti osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a z důvodu svého zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost.
Své zdravotní a sociální indispozice nemohou zvládat ve svém přirozeném prostředí za pomoci svých blízkých či ambulantních nebo terénních služeb a to tak, aby i přes své onemocnění mohli žít plnohodnotným a důstojným životem.

Cíle poskytované služby

Poskytovaná sociální služba si klade za cíl aktivizaci uživatele, udržení a posílení jeho stávající soběstačnosti s ohledem na jeho možnosti a schopnosti. 

Kroky k dosažení:

 • Zajištění komplexní zdravotně – sociální péče
 • Udržení nebo znovuvybudování jeho přirozených sociálních vazeb
 • Získávání nových dovedností vedoucí k udržení a posílení soběstačnosti
 • Podpora uživatelů a umožnění využití běžných služeb mimo domov
 • Poskytovat sociální službu co nejvíce se přibližující domácímu prostředí

Cílová skupina

Komu službu poskytujeme

 • Dospělým osobám starším 27let se sníženou soběstačností, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu svého chronického onemocnění tzn. dlouhodobé nebo trvalé často nevyléčitelné onemocnění, při kterém dochází ke změně organismu a vyžadující nepřetržitou péči. Tyto osoby nevyžadují speciální péči například z důvodu psychiatrického onemocnění, demence, závislosti na návykových látkách a podobně.
 • Především občanům Opavy a spádových obcí 

Komu službu neposkytujeme

 • Osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby a byla jí vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • Osobám které požadují sociální službu, kterou domov neposkytuje a to i s ohledem na cílovou skupinu

Zásady poskytování sociální služby

Služba je poskytována na základě: 

 • Vzájemného respektu,
 • Důvěry a úcty mezi uživatelem a personálem
 • Individuálního přístupu k uživateli dle jeho potřeb s pochopením a empatií
 • Podpory, samostatnosti a uplatňování svobodné vůle uživatelů
 • Odbornosti a týmovosti zaměstnanců (multidisciplinární spolupráce)