Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Medea > Pro lékaře

Pro lékaře

Domácí péče poskytuje svým klientům komplexní ošetřovatelskou péči na základě vyžádání ošetřujícího lékaře. Potřebujete pro své pacienty zajistit kvalitní a spolehlivou péči v domácím prostředí? 

1. Základní zdravotní a sociální péče

 • Zajištění osobní hygieny
 • Prevence a léčba proleženin
 • Péče o hydrataci a vyprazdňování

2. Odborná zdravotní péče

 • Sledování vitálních funkcí (měření krevního tlaku, tělesné teploty)
 • Odběr biologického materiálu (krev, moč, výtěr)
 • Vyšetření hladiny krevního cukru glukometrem
 • Aplikace všech forem injekcí a infúzí
 • Podávání léků
 • Kyslíková a inhalační terapie
 • Převazy a ošetření ran
 • Zavádění permanentních katetrů a péče o ně ( žaludeční sondy, tracheotomie, močové katetry)
 • Cévkování
 • Rehabilitační ošetřování, výchova k soběstačnosti
 • Komplexní péče o imobilní a inkontinentní pacienty
 • Sledování aktuálního tělesného a duševního stavu
 • Pravidelné kontroly a informování lékaře o zdrav.stavu pacienta
 • Edukace pacienta, podpůrná psychoterapie

3. Specializovaná zdravotní péče

 • Podávání léčiv přes epidurální katetr (epidurální analgezie – tišení bolesti)
 • Peritoneální dialýza
 • Odborné poradenství v oblastech dietních režimů, inkontinence, péče o imobilního pacienta

4. Jednodenní chirurgie

Od počátku roku 2003 provádíme ve spolupráci s nemocnicí Třinec návštěvy u pacientů v domácím prostředí, kteří podstoupili chirurgický zákrok na oddělení jednodenní chirurgie. U pacienta je provedeno kompletní vyšetření zdravotní sestrou, která zkontroluje všechny tělesné funkce, pokud je zapotřebí, je proveden převaz, případně bandáž, apod. Průzkum u pacientů prokázal, že jsou s možností jednodenní chirurgie velice spokojeni, protože nemusí být ve většině případů po zákroku hospitalizováni. více informací na stránkách Nemocnice Podlesí a.s.